Borga Meijer Mc.Cormick afstelmal voor touwmesje.

€ 22,50

Afstelmal voor touwmesje, plaats in de touwhouder, druk aan om de tandwielspeling eruit te halen en stel het mesje bij het gaatje in de mal.  Er zijn twee diktes van de afstelmal. 

De dikte van de mal is maatgevend voor de ruimte tussen mesje en touwhouder.

Bij het nieuwe model mesjes is de mal dunner doordat de dikte van het beugeltje is verwerkt in de mal.

Bij bestelling graag aangeven of u het oude of het nieuwe model mesjes heeft. Zonder informatie van uw kant krijgt u de dikke afstelmal toegestuurd.